Munck Logo
Service & Montörer

Service & montörer

Munck Cranes i Norden erbjuder er support för all er lyftutrustning.

Vi har ca. 70 tekniker i Norden med lång erfarenhet inom lyftutrustning, dessa kan supporta Er verksamhet inom förebyggande underhåll (FU), montage, reparationer, utbyte av slitagedelar och moderniseringar mm.

Munck Cranes arbetar med alla förekommande fabrikat på marknaden.

Munck Sverige Serviceteampdf fil

Avtalservice – lägst priser i Sverige

Vi erbjuder er ett förmånligt avtal där vi pga. vår effektiva och drivna organisation kan erbjuda Er lägsta tim- och totalpris i Sverige på FU (förebyggande underhåll) med bestämda intervaller på Er utrustning. Ett besök hos Er i verksamheten för att gå igenom alla rörliga delar, smörja, justera och informera Er om slitage och nödvändiga åtgärder för att säkerställa drift.

Montage

Våra erfarna tekniker kan hjälpa Er med allt inom montage av lyftutrustning.

Reparationer

Vi har mångårig erfarenhet att reparera Er använda och slitna utrustning. Vi rådgör internt med våra ingenjörer och ger Er våra bästa lösningar.

Utbildning i hur man hanterar lyftutrustning

Vi erbjuder utbildning på hur Ni säkert och effektivt ska hantera Er lyftutrusning.

Moderniseringar

Efter ett antal år och drifttimmar (enligt FEM standarderen) behöver man livstidsbedöma lyftutrustningen, dvs. hur sliten är den och hur länge till den kommer att fungera utan driftstopp. Våra servicetekniker utför då en konditionsanalys av Er lyftutrustning, de går då igenom utrustningen och beräknar/bedömer hur sliten den är och sammanställer en rapport till Er på status och åtgärder.